De Vakbeurs voor “Professionele” fotografen.

Onlangs de Vakbeurs voor professionele fotografie, de Professional Imaging, bezocht op de nieuwe locatie in Nijkerk. Er was gekozen voor een nieuwe plek omdat, en dat moet je dan maar aannemen, er geen groeimogelijkheid meer was op de oude stek in Nieuwegein. Met goede moed naar Nijkerk gereden en vier kilometer voor de afslag zat de A28 vast. Vier kilometer aan beursbezoekers in de rij op de rechterbaan omdat, naar bleek later, er onvoldoende parkeercapaciteit is voor de beursbezoekers. Nou, Ze hebben het voor elkaar. Over succes gesproken.

De beurs is enorm gegroeid en heeft mede dankzij het educatieve karakter, middels de seminars die gratis bezocht kunnen worden, langzaam een vaste waarde aangenomen voor de geïnteresseerde bezoeker, vakfotograaf of niet. De discussie voor wie deze beurs eigenlijk nu toegankelijk zo mogen zijn is al zo oud als ons vak, en laait weer op zodra de gevestigde orde aan beroepsfotografen weer een een reden zien om zich bedreigd te voelen. Al sinds het verenigingen van beroepsfotografen aan het begin van de vorige eeuw was de dreiging van branche vreemde activiteiten een van de redenen om zich te verenigen en te verzetten tegen de “amateur”.

Fotograferen is dermate interessant dat het niet alleen uitgeoefend kan worden als vak, ondersteund door gedegen opleiding en ervaring, maar ook als amateur. Daar waar het sinds intrede van de fotografie fout gaat, is dat het grijze gebied tussen vakman en amateur te groot is en dat menig amateur een centje wil/kan bijverdienen. Op zich niet verkeerd ware het niet dat dit ten koste gaat van de broodwinning van de vakman. Nu de veranderingen van de digitale revolutie zichtbaar worden en er meer beeld gemaakt wordt dan ooit, gaat de vakman weer in de verdediging. Teruggekoppeld: de vakfotograaf klaagt weer over wat nu “Professional” is aan de Professional Imaging beurs als de poorten wagenwijd open staan voor iedere fotograaf.

Welnu, de basis voor een beurs van een dergelijke omvang en aanbod kan in ons kleine land alleen gerealiseerd worden met voldoende bezoekers, de standhouders verlangen en verdienen dit tenslotte. Een stand huren is voor de fabrikanten/vertegenwoordigers alleen interessant als het bereik de kosten rechtvaardigen.  De organisatie zal daarom moeten balanceren op het randje van professioneel en amateur om voldoende bezoekers te kunnen trekken.

Om even een vergelijk te maken: voor de amateurs hebben we in Nederland de ZOOM beurs, georganiseerd door het gelijknamige magazine, die als primaire doelgroep de amateur heeft maar ook bezocht wordt door de vakman. Andersom hebben we nu de Professional Imaging die ook bezocht wordt door de amateur. (vaak herkenbaar aan de camera om de nek of de 10+kg tas aan de schouder)

De organisatie verdient derhalve alle lof voor de manier waarop deze beurs elk jaar op de kalender staat, met dit jaar een nog groter aanbod aan seminars en sprekers. Als pijnpuntje, of luxeprobleem zo u wilt, zou de organisatie de keuze voor de nieuwe locatie in Nijkerk onder de loep mogen nemen. De exacte redenen voor de herlocatie ken ik niet maar het succes van de beurs levert ook nadelen op voor de bezoeker. De file op de A28 en een te kort aan parkeergelegenheid zijn hier het bewijs van.

Volgend jaar naar de Jaarbeurs?

 

GrAb